El tall per aigua s'aconsegueix mitjançant un raig d'aigua a ultra alta pressió.

Aquest raig d'aigua és generat per un sistema hidràulic, el qual és accionat per un motor elèctric que actua sobre un pistó multiplicador, augmentant la pressió fins a 20 vegades i traslladant cap al capçal de tall.

Al capçal de tall es troba l'orifici de sortida de només 0.35mm de diàmetre i que pot variar depenent de les necessitats, aconseguint un raig d'aigua que arriba a una velocitat de fins a 3 vegades la velocitat del so (1.224 km / h) .

El raig d'aigua és barrejat amb un abrasiu, el qual adquireix la mateixa velocitat de l'aigua augmentant així considerablement la capacitat de tall.

esquema

Per últim, l'aigua és projectada a través d'un focalitzador per realitzar el tall en el material.

El focalitzador pot ser de diferents diàmetres i aquest diàmetre és el que determinarà l'amplada del tall a realitzar.